درصورتیکه تبلیغات ادسنس روی اکانت یوتیوب شما فعال می باشد، ولی از درآمد حاصل از آن رضایت ندارید، می توانید برای مشاوره در خصوص بهینه سازی و افزایش درآمد کانال یوتیوب خود با شماره های ما تماس بگیرید.