در صورتیکه شما در حال حاضر سایت و یا اکانت یوتیوب فعال دارید، و برای کسب درآمد ارزی از گوگل نیاز به اکانت گوگل ادسنس دارید، می توانید با شماره های ما تماس بگیرید.